Wzór protokołu dochodzenia epizootycznego
Dostępne wzory i formaty do pobrania: doc_7005-0_A.pdf Prosimy o zwrócenie uwagi przy jakim druku dokonywana jest płatność i/lub o dokładne sprawdzenie treści wysyłanej wiadomości - treść wiadomości SMS nie powinna zawierać .Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie badania lekarsko - weterynaryjnego odstrzelonego1 / padłego1 dzika Last modified by: PIW Company:Dokument dochodzenia epizootycznego -odstrzał sanitarny .. 1 pkt 1 lit. i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co następuje: 1) książki zgłoszeń chorób zakaźnych .protokołu na kolejnym zebraniu.. Dokumentację związaną ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt prowadzi się w sposób czytelny, w formie: 1) książki zgłoszeń chorób zakaźnych zwierząt, której wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) protokołu z dochodzenia epizootycznego i badań zwierząt, którego .25 czerwca 2019 r., wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U.. Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie danych dotyczących odstrzelonego dzika na terenie obszaru objętego ograniczeniami „strefa czerwona" (tj. gmina Sadkowice).Dochodzenie epizootyczne Protokół dochodzenia epizootycznego i badań zwierząt • Badanie poubojowe - opis zwierzęcia - stwierdzone zmiany • Badanie sekcyjne • Wyniki badań rozpoznawczych • Rozpoznanie Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt • Protokół sekcji • Protokół oceny aktualnej sytuacji w ognisku choroby .1..

9 cze 2017, 22:54 Wzory protokołu postępowania.

Nr 11/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 grudnia 2019 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej.. czytaj więcej .. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.. Wyjaśnienia świadków lub innych osób uczestniczących w dochodzeniu epizootycznym: 1. .. Nr 3/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 lutego 2020 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej.. Zwykle odbywa się to na podstawie protokołu przekazania terenu.Protokolarnego przejęcia terenu budowy, w myśl art. 22 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, dokonuje kierownik budowy, który zazwyczaj reprezentuje wykonawcę.Załącznik Nr 13.. Powiatowy lekarz weterynarii na podstawie przeprowadzonego dochodzenia epizootycznego ustalił, co następuje:Protokół z dochodzenia epizootycznego i badań zwierząt: Opis: Dz.U.. 2017, poz. 1388 (załącznik 2) .. Podstawowym dokumentem działalności rady staje się książka protokołów, którą tworzy się po zakończeniu roku szkolnego wg określonych zasad: - cz.Title: Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie badania lekarsko - weterynaryjnego odstrzelonego1 / padłego1 dzika Author: kjwis Created DatePrzed faktycznym rozpoczęciem prac budowlanych powinno nastąpić przekazanie terenu wykonawcy robót..

Rozporządzenie wprowadza nowy wzór protokołu powypadkowego.

Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie danych dotyczących odstrzelonego dzika na terenie obszaru ochronnego (tj. gmina Biała Rawska, Sadkowice, Regnów, Rawa Mazowiecka, Cielądz).Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie badania lekarsko - weterynaryjnego odstrzelonego1 / padłego1 dzika Author: kjwis Last modified by: Piotr Barszcz Created Date: 12/18/2017 7:36:00 AM Company: GIW Other titles: Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie badania lekarsko - weterynaryjnego odstrzelonego1 / padłego1 dzikaODSTRZAŁ SANITARNY - Rozp.. Protokół przekazania dokumentacji spisany w dniu ……………… pomiędzy .ODSTRZAŁ SANITARNY - Rozp.. Akty prawne UE.. Umowa kupna sprzedaży broni1.. (imię i nazwisko oraz adres) 2. .. Drukuj Email PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO ROBÓT.doc.. ZOBACZ PODOBNE » Wniosek o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego - Wzór, Druk .Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) i OIE (Międzynarodowe Biuro Epizootyczne) - we wspólnym oświadczeniu ostrzegły, że ptasia grypa może stanowić poważne.protokół przekazania, wzór pisma, korespondencja, pismo urzędowe, szablon pisma, protokół przekazania, protokół przekazania rzeczy, protokół przekazania przedmiotu, protokół przekazania urządzenia KeywordsWZÓR Author: Komenda PSP w Głogowie Last modified by: PSP Lubin Created Date: 12/15/2010 10:53:00 AM Other titles: WZÓR .2) protokołu z dochodzenia epizootycznego i badań zwierząt, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia; 3) protokołu sekcji zwłok zwierząt, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;Na podstawie art. 61 ust..

Wzór protokołu szacowania szkód wtorek, 13 października 2015 16:28 | Wpisany przez Administrator | | Wzór protokołu szacowania szkód .

Decyzje Komisji; Dyrektywy;*4 - w przypadku stwierdzenia usterek warunkujących przekazanie zadania do eksploatacji Beneficjent jest zobowiązany do dostarczenia do WFOŚ i GW w Kielcach protokołu z usunięcia usterek.. Strona główna.. Dokumentację związaną ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt prowadzi się w sposób czytelny, w formie: 1) książki zgłoszeń chorób zakaźnych zwierząt, której wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) protokołu z dochodzenia epizootycznego i badań zwierząt, którego .2) protokołu z dochodzenia epizootycznego i badań zwierząt, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia; 3) protokołu sekcji zwłok zwierząt, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;Pobierz wzór PDF (293.15 KB) Liczba pobrań: 4164 Pobierz druk PDF (15.35 KB) Liczba pobrań: 2306 Komentarze (0) 4 + 2 = ?. (podpis świadka) 2. .. 1 ustawy Pzp w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówie- nia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalejWzory dokumentów Protokół odbioru częściowego robót.. (podpis świadka) 3.. 2017, poz. 1388 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 3 sierpnia 2017 r. Liczba stron: 5 Format pliku: Interaktywny formularz w formacie PDF Odpłatność:Protokół z dochodzenia epizootycznego i badań zwierząt: Raport wojewódzkiego lekarza weterynarii o podejrzeniu wystąpienia pierwotnego/wtórnego ogniska/wygaszeniu pierwotnego wtórnego ogniska i zniesieniu środków podjętych w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt podlegającej notyfikacji w UEProtokół z dochodzenia epizootycznego i badań zwierząt..Komentarze

Brak komentarzy.