Wzór upoważnienie do odbioru wyników badań tomografii komputerowej
Odpłatność za dokumentacje medyczną - pobierz.. Odbiór wyników po wcześniejszym potwierdzeniu pod numerem.Adam Kowalski ul. Nowa 5 09-345 Nowe nr dowodu os. ACU 643466.. Przygotowałem dla Ciebie dokument - upoważnienie do uzyskania informacji o stanie zdrowia i uzyskania dokumentacji medycznej.. Rejestracja na badania: - telefoniczna pod nr 85 684 20 11 - osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.. Poniżej znajdują się wzory upoważnień gotowe do pobrania i wypełnienia.. 885 801 101Rejestracja Główna - dostępna telefoniczna i mailowa,.. Badanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI/MR) POBIERZ.. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów.. Leśna 8 - tel.. PRACOWNIA RTG / USG / TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ.. Aparatura medyczna: radiologia konwencjonalna stacje robocze zgodnie z normami aparaty RTG tomografia komputerowa (2 skanery 64-rzędowe, w tym1 tomograf spektralny)Pracownia Tomografii Komputerowej nr 2 ul. Doc. Adama Dowgirda 9 17-200 Hajnówka Tel: 85 684 20 11 Fax: 85 684 20 15 e-mail: [email protected] Badanie diagnostyczne z podaniem środka kontrastowego (RTG) POBIERZ.. (pobierz upoważnienie do odbioru) Gdzie są wykonywane: CDT Medicus 59-300 Lubin, ul.. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba odbioru wyniku badania w imieniu Pacjenta (przez osobą trzecią), prosimy ..

Upoważnienie do odbioru wyników badań - wzór.

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany /a .. Nazwisko i imię pacjenta.. Szanowni Państwo, w trosce o komfort korzystania z naszych usług, zamieszczamy do pobrania wzór upoważnienia do odbioru wyniku badania RTG/TK .. Upoważnienie jednorazowe (uprawnia do jednorazowego odbioru wyników badań w imieniu innej .Odbiór wyników.. Pobierz.. Pobierz darmowy wzór w dwóch formatach PDF i DOCX!Upoważnienie do odbioru wyników badań; Upoważnienie do odbioru recept; Upoważnienie do uzyskania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej; Upoważnienie do uzyskania informacji o stanie zdrowia dziecka; Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej; Udostępnianie dokumentacji medycznejNa wszelki wypadek dałem jej pisemne upoważnienie do odbioru wyników.. Zgoda Pacjenta na badanie tomografii komputerowej.Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej Imię i nazwisko pacjenta: .. , adres .Centrum Medyczne HCP Sp.. Ja, niżej podpisany upoważniam mojego brata Aleksandra Kowalskiego, zamieszkałego w Nowych przy ulicy Dobrej 8, legitymującego się dowodem osobistym nr ACU 567854, do odbioru zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.Informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.Wzór upoważnienia do odbioru wyników badań..

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej - pobierz.

6.Musisz odebrać zaświadczenie z urzędu, ale nie będziesz wtedy obecny.. PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO.. WYKAZ BADAŃ Badania podstawowe TK głowy TK zatok obocznych nosa TK oczodołów TK twarzoczaszki TK piramid kości skroniowych TK przysadki TK szyi TK krtani TK kręgosłupa szyjnego (kr C) TK […]*W związku z tym, że 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), informujemy .. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej - pobierz.. W trakcie swojej praktyki zawodowejTak, ale wyłącznie pod warunkiem, że osoba wykonująca badania podpisze odpowiednie upoważnienie, uzupełnione o pełne dane osoby, której zleca odbiór swoich wyników.. Badania wykonywane są bez kontrastu lub z nim - w zależności od wskazań medycznych.. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej - pobierz.. Publiczny Centralny Szpital .Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje z podziałem na poszczególne rodzaje badań.. Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego.Wzory dokumentów Skierowanie na badanie lekarskie..

Napisz upoważnienie do odbioru zaświadczenia.

Pogórze, dnia _____ _____ _____ roku.. tel 58 563 94 16Dokumenty do pobrania dla pacjenta .. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba odbioru wyniku badania w imieniu Pacjenta (przez osobą trzecią), prosimy o wydrukowanie, wypełnienie oraz okazanie niniejszego upoważnienia w rejestracji Pracowni RTG .Miejscowość, data:……………………………………………………….. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany/a .Upoważniam do odebrania mojego wyniku badania MR/TK, Rtg Pana/Panią .. Imię i Nazwisko osoby upoważnionej Nie upoważniam kogokolwiek do uzyskania informacji o wykonanym badaniu/stanie mojego zdrowia Upoważniam do uzyskania informacji o moim badaniu diagnostycznym/stanie mojego zdrowia Pana/PaniąUPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ W LABORATORIUM / PRACOWNI Imię i nazwisko pacjenta .UPOWAŻNIENIE Upoważniam…………………………………………………………….. /Imię nazwisko osoby upoważnionej/ PESEL .2-153 Upoważnienie do odbioru wyników badań lab.docx Aktualizacja 21.01.2014 Rozmiar 19,16 kb 2-152 Upoważnienie do odbioru wyników badań.docx Aktualizacja 21.01.2014 Rozmiar 19,07 kb WyszukiwanieRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ul. Saska 63/75, 03-948 Warszawa Sekretariat pon..

Odwołanie upoważnienia stałego do odbioru wyników badań.

Przeczytaj, jak powinno wyglądać upoważnienie do odbioru zaświadczenia.. Skierowanie na badanie sanitarno-epidemiologiczne.. Skierowanie na badania psychologiczne - kierowca zawodowy.. WYDAWANIE WYNIKÓW BADAŃ: PON.. W przypadku odbioru wyniku przez osoby "trzecie", wymagane jest okazanie upoważnienia .. Badania wykonywane są na podstawie skierowania: - dla .W Pracowni Tomografii Komputerowej wykonujemy badania podstawowe, specjalistyczne oraz angio TK.. : …., PESEL:.. imię nazwiskoUpoważnienie do odbioru wyników.. DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ DO CELÓW SANITARNO.. Upoważnienie.. Medycyna Rodzinnatomografia komputerowa spiralna ultrasonografia angiografia cyfrowa z opcją 3D zabiegi pod kontrolą tomografii komputerowej biopsje pod kontrolą mammografii i ultrasonografii.. W przypadku osobistego odbioru wyniku prosimy okazać dokument z numerem PESEL oraz zdjęciem.. Upoważnienie do odbioru wyników; POBIERZWzór upoważnienia do uzyskania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej Radca prawny Michał Grabiec 9 maja 2016 roku .. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego pacjenta między 16-18 rokiem życia.. - pt. w godz. 7.00 - 14.30 tel: 22 514 60 00 / tel/fax: 22 514 60 60Ustalanie terminów badań , rejestrowanie w dniu badania i wydawanie wyników.. W sytuacji gdy osoba trzecia okazuje upoważnienie do odbioru wyników badań należących do pełnoletniego pacjenta, pracownik medyczny ..Komentarze

Brak komentarzy.