Przykladowe testament du makossa
Zapis win­dy­ka­cyj­ny wyma­ga dla testa­men­tu for­my aktu nota­rial­ne­go więc nie przed­sta­wię tutaj wzo­ru takie­go doku­men­tu.W testamencie możesz zawrzeć różne postanowienia, np. zapisać coś osobie nienależącej do rodziny.. Spad­ko­daw­ca może w testa­men­cie uczy­nić zapis zwy­kły lub zapis win­dy­ka­cyj­ny.. Podpis spadkodawcy - na końcu dokumentu musisz podpisać się imieniem i nazwiskiem (nie wystarczy parafka ani inicjały)..Komentarze

Brak komentarzy.