Przykładowe uzasadnienie wniosku o zmianę nazwiska
Formularz możemy nieodpłatnie pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości , jak również możemy go otrzymać w Sądzie Rejonowym, Wydziale wieczystoksięgowym (dostępny w gablotach lub u pracownika sądu).Do wniosku o zmianę nazwiska należy dołączyć dokumenty, które uzasadniają żądanie.. Chciałbym nosić nazwisko panieńskie mojej mamy, konieczna więc byłaby zmiana nazwiska.. ul. Czerniakowska 100 tel.. Oto wzór wniosku .Pobierz, wydrukuj, wypełnij wniosek o zmianę nazwiska (dla osoby pełnoletniej lub małoletniej).. Mam już 18 lat.. 22 440 80 00 fax 22 440 40 10 e-mail: [email protected] NIP 527 20 26 252 .. W lutym tego roku skończę 18 lat.. Wobec tego należy we wniosku o zmianę nazwiska wymienić wszystkie powody zmiany nazwiska, czyli wskazać np. że Pana matka nosi takie nazwisko oraz to, że Pana rodzina jest znana pod takim nazwiskiem.Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - Wzór, Druk.. Aby .WZNI-Po Wniosek o zmianę nazwiska noszonego, rodowego / o zmianę imienia, imion - Poznań .. uzasadnienie, oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.Mam problem ze zmianą nazwiska.. Po rozwodzie można wrócić do dawnego nazwiska.. Chcialabym je zmienic, czytalam ustawę, wiem jakie dokumenty mam zaniesc.Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawiera: imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe osoby, której zmiana dotyczy; wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,Wniosek o zmianę nazwiska powinien zawierać następujące dane: • imię, nazwisko, adres zameldowania, numer PESEL osoby, której zmiana dotyczy; • imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana; • uzasadnienie wniosku (czyli wskazanie dlaczego chcemy zmienić nasze imię lub nazwisko).Sąd Okręgowy w Warszawie al..

Sprawa dotyczy uzasadnienia wniosku o zmianę nazwiska.

Kategoria: Druki, formularze: Data dodania: 28 lutego 2017: Pobierz wzór PDF (73.34 KB) Liczba pobrań: 5419 Pobierz druk PDF (54.29 KB) Liczba pobrań: 3491 Komentarze (0) 2 + 4 = ?. O tym, który USC jest właściwy, decyduje miejsce stałego pobytu osoby składającej wniosek, czyli rodzica.Urząd stanu cywilnego, nawet w przypadku wydania zgody przez Sąd rodzinny na złożenie wniosku o zmianę nazwiska dziecka, nie musi takiego wniosku rozpatrzyć pozytywnie - może wydać decyzję odmowną, uzasadniając ją tym, iż nie wystąpiły ważne powody, o których mowa w art. 4 ust.. Zmiana mojego nazwiska na wnioskowane sprawi mi oraz .Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego (KRS-Z22) Wniosek o zmianę nazwiska: Wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadkuZmiany imienia i nazwiska można dokonać na pisemny wniosek osoby zainteresowanej do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. W swoim piśmie zawarłem już informację: z ojcem nie utrzymuję kontaktu, łączy mnie z nim tylko stosunek .Kwestia zmiany nazwiska po rozwodzie jest podnoszona przy właściwie każdej sprawie rozwodowej, którą prowadziłam bądź prowadzę..

ZOBACZ PODOBNE » ...Uzasadnienie wniosku o zmianę nazwiska .

Odziedziczyłem je bowiem po ojcu, który właściwie jest dla mnie obcym człowiekiem - od dzieciństwa źle mnie traktował; sprawił mi wiele bólu i cierpienia.. Dwa lata temu wyszłam za mąż i postanowiłam przyjąć nazwisko dwuczłonowe, jednak teraz stwierdzam, że to był błąd.Moje nazwisko nie jest obraźliwe, ale bardzo chciałbym je zmienić.. 22 440 03 00Standardowy wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie nie jest skomplikowany.. O uzasadnieniu we wniosku składanym w późniejszym terminie, napiszemy za chwilę.. Poniżej napiszę KROK PO KROKU jak to zrobić.. Oceny powodów zmiany imienia lub nazwiska każdorazowo dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie).• zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego; • zmiana nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, gdy jest ono tożsame z nazwiskiem rodowym, rozciąga się na nazwisko rodowe wyłącznie na wyraźne żądanie osoby ubiegającej się o zmianę nazwiska.Art Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić: 1) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie; 2) jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo; 3) jej przedstawiciel ustawowy.. Jest o bajecznie łatwe.. Witam.. 1 ustawy o zmianie imienia i nazwiska.jakie elementy powinny znaleźć się we wniosku o awans zawodowy, jak napisać uzasadnienie i o czym jeszcze pamiętać w treści wniosku o awans, jak wygląda przykładowe podanie o awans, jak napisać prośbę o awans, która będzie wyglądała profesjonalnie pod względem technicznym, jak przygotować się do złożenia wniosku o zmianę .Maria R. wystąpiła z wnioskiem o zmianę nazwiska jej syna Pawła A. urodzonego w 1996 r. w Łodzi, na nazwisko R (rodowe matki)..

Bardzo zależy mi na zmianie nazwiska.

Osoby zamieszkałe poza granicami Polski mogą złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.. W uzasadnieniu wniosku matka napisała, że po rozwiązaniu przez nią w 2006 r. małżeństwa z ojcem dziecka, kontakty ojca z synem stały się sporadyczne.Konieczność aktualizacji nazwiska w księdze wieczystej dotyczy przede wszystkim kobiet - głównie z racji zawarcia związku małżeńskiego i przyjęcia nazwiska męża.. Przez wiele lat cierpiałam z powodu tego, że mam nazwisko mężczyzny, który .uzasadnienie (zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów.. Powinien zawierać nasze podstawowe dane oraz krótkie uzasadnienie decyzji, jeśli nazwisko zmieniamy w ciągu ustawowych trzech miesięcy od uprawomocnienia wyroku.. Jak mógłbym uzasadnić w tych okolicznościach wniosek o zmianę .Jestem dorosła, mam osmieszajace nazwisko i ktore wedlug mnie przyczyną wielu niepowodzen, kompleksow w moim zyciu.. Jeśli mieszkasz za granicą, to możesz go złożyć za .Oceny powodów zmiany imienia lub nazwiska każdorazowo dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie.. Należy jednak zaznaczyć, że jest to możliwe jedynie z ważnych powodów.. Decyzja należy zawsze do kierownika urzędu stanu cywilnego..

Potrzebuję dobre uzasadnienie dotyczące zmiany przeze mnie nazwiska.

"Solidarności" 127 00-898 Warszawa tel.. Uzu­peł­ni­asz wniosek, zgod­nie z instrukcją, a następ­nie składasz do wybranego kierown­i­ka Urzę­du Stanu Cywilnego.. Przez dłuższy czas płacił na mnie tylko 100 zł miesięcznie.#6 Jak napisać wniosek o zmianę imienia/ nazwiska?. Ja wczoraj złożyłam swoje podanie i dowiedziałam się że mam 100% szansy że zostanie pozytywnie rozpatrzone.Wniosek o zmianę nazwiska składamy w Sądzie Rejonowym, Wydziale wieczystoksięgowym na formularzu KW-WPIS.. Krewni osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, nie mogą zgłaszać tego wniosku, jeżeli osoba ta ma przedstawiciela .Uważam więc, że mój wniosek jest zgodny z zasadami prawa, w tym z Ustawą o zmianie imion i nazwisk z 15 listopada 1956 r. z późn.. Procedurę zmiany reguluje ustawa o zmianie imienia i nazwiska.W uzasadnieniu można powołać się na ustawę z 17 października 2008r o zmianie nazwiska i imienia.. ; Przyjdź do siedziby USC przy ul. gen. Andersa 5.; Jeśli występujesz o zmianę nazwiska swojego dziecka, które ukończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC.Uzasadnienie o zmianie nazwiska .. Będzie to akt urodzenia dziecka czy akt małżeństwa.. Nie powołujcie się na ustawę z dnia 15 listopada 1956r.. Nigdy nie chciał ze mną utrzymywać żadnych kontaktów, zupełnie się mną nie interesował.. PAMIĘTAJ: Sąd w wyroku rozwodowym nie rozstrzyga o zmianie nazwiska - ta kwestia leży w gestii Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (bądź konsula RP).. Od kiedy byłam mała marzyłam o tym, aby zmienić nazwisko.. Otwierasz wzór wniosku o zmi­anę nazwiska (imienia) ze strony rzą­dowej.. Katalog ważnych powodów uzasadniających zmianę jest otwarty i ma charakter przykładowy..Komentarze

Brak komentarzy.