Wzór formularza do sporządzenia i przekazania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach




1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, w związku z art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, nakłada na posiadacza odpadów prowadzącego ewidencję odpadów obowiązek sporządzania na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów,wzÓr formularza do sporzĄdzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i iloŚci odpadÓw, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzĄdzeniach sŁuŻĄcych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadÓw.. Dział 1.. Dane o posiadaczu odpadów.. Dane o posiadaczu odpadów.. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.. Dział 1.. 37 ust.. 2010 Nr 249, poz. 1674 (1) Last modified by: Kierownik Created DateWzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów: Opis: Dz.U.. Dostępne wzory i formaty do pobrania:Formularz do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów: Opis: Dz.U.. 1 ustawy o odpadach właściwe w latach 2017/2018 były wzory dokumentów zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych.Zbiorcze zestawienie danych o odpadach ..

Koszyk Kontynuuj zakupy Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych.

Dane o posiadaczu odpadów Dane o posiadaczu odpadów Rok sprawozdawczy Posiadacz odpadów 1) Adres 2)Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów Author: aperzyna Description: Dz.U.. Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych; Recenzje produktu; Produkt dodany do Twojego koszyka.. zm.) do sporządzania i składania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania .Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi W związku z zagrożeniem epidemiologicznym mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo i ochronę przez zakażeniem COVID-19 informujemy, że KASA Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jest nieczynna do odwołania.1 zaŁ Ącznik nr 1 wzÓr formularza do sporz Ądzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilo Ści odpadÓw, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urz Ądzeniach sŁu śĄ cych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadÓw dział 1. dane o posiadaczu odpadów 1) tabela a. dane o posiadaczu odpadówwzÓr formularza do sporzĄdzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i iloŚci odpadÓw, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzĄdzeniach sŁuŻĄcych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadÓw dział 1. dane o posiadaczu odpadów1) tabela a. dane o posiadaczu odpadów .Zgodnie z art. 237aa ust..

Zbiorcze zestawienia danych: Art. 37 ust.

2010 Nr 249, poz. 1674 (1)FORMULARZ DO SPORZĄDZENIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA O ODPADACH MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ: WWW.MALOPOLSKIE.PL/ZBIORCZE 1 Mg = 1 TONA = 1 000 kg 0,001 Mg = 1 kg 0,010 Mg = 10 kg 0,100 Mg = 100 kg I półrocze 2011 r. II półrocze 2011 r. 2008, 2009, 2010 Dane do Działu 2 przepisujemy z kart przekazania kg, m3, sztuka, dm3 itp.Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.. Roczne sprawozdanie o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o .wzÓr formularza do sporzĄdzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i iloŚci odpadÓw, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach w. dziennik ustaw nr 249 — 16952 — 4. dziennik ustaw nr 249 — 16953 — 4.Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do .3..

Karta przekazania odpadu - KPO (od 2015 r.) ... Wniosek o zmianę wpisu do rejestru - wzór (do 24 stycznia 2018 r. włącznie) ...

Formularz przyjęcia odpadów metali .. Zakład posiada parę miejsc gdzie są .FORMULARZ DO SPORZĄDZENIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA O ODPADACH MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ: WWW.MALOPOLSKIE.PL/ZBIORCZE 1 Mg = 1 TONA = 1 000 kg 0,001 Mg = 1 kg 0,010 Mg = 10 kg 0,100 Mg = 100 kg I półrocze 2011 r. II półrocze 2011 r. Dane do Działu 2 przepisujemy z kart przekazania W polu „Decyzje" NIE WPISUJEMY danychWzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.. 2007 Nr 101, poz. 686 (1) Liczba stron: 11 Format pliku:Zgodnie z art. 237, art. 237a oraz art. 237aa podmioty o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j.. Oceń ten produkt jako pierwszy.wzór wypełniania - w zakresie wytwarzania odpadów Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 249, poz. 1674 ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZĄDZENIACHArt..

Posiadacz odpadów1) Adres2)Formularz do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

jeśli jesteś subskrybentem publikacji odpady1.. Dane o posiadaczu odpadów Rok sprawozdawczy .. Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.Corocznie wiele podmiotów jest zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.. 2010 Nr 249, poz. 1674 (1) Liczba stron: 14 Format pliku:WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZĄDZENIACH SŁUŻĄCYCH DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW.. 2007 Nr 101, poz. 686 (1) AKTUALIZACJA FORMULARZA..



Komentarze

Brak komentarzy.