Wzór skierowanie do hospicjum domowego
Wzór skierowania zwykle można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej hospicjum domowego lub .jeśli dostałeś skierowanie od lekarza.. Do objęcia opieką potrzebne jest skierowanie do hospicjum domowego wydane przez lekarza mającego umowę z NFZ z podaniem rozpoznania oraz ICD-10 spośród następujących: C00-D48 Nowotwór .PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ I HOSPICJUM DOMOWE.. Pobierz .. Miejscowość, data Podpis oraz pieczęć lekarzaAby zostać pacjentem hospicjum domowego chory musi posiadać skierowanie wystawione przez lekarza POZ lub szpital oraz mieć zapewnioną opiekę ze strony rodziny lub opiekunów z uwagi na konieczność nadzoru nad podawanymi lekami.. Hospicjum domowe dla dzieci; Do hospicjum domowego przyjmowane są dzieci poniżej 18 roku życia w schyłkowym okresie choroby nieuleczalnej, nad którymi opiekę w domu sprawuje przynajmniej jeden stały opiekun.Skierowanie do hospicjum od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza prowadzącego w jednostce służby zdrowia, w której obecnie przebywa chory.. Szkolna 20, 16-050 Michałowo tel.. Oświadczenie opaska identyfikacyjna hospicjum stacjonarne.docx.. Termin uzgodnionego przyjecia .e.. podpis i pieczqtka lekarza pieczeé szpitala, adres, telefon, numer urnowy (miejscowošé, data) Uwagi szpitala: Data zg\oszenia sie ze skierowaniemDokumenty potrzebne do przyjęcia pacjenta do hospicjum: skierowanie do hospicjum wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza kierującego ze szpitala, dowód osobisty, legitymację emeryta, rencisty.Skierowanie do hospicjum domowego ..

Skierowanie do hospicjum domowego.doc.

Aby zostać pacjentem hospicjum domowego chory musi mieć zapewnioną opiekę ze strony rodziny lub opiekunów.. Skierowanie do hospicjum domowego dla dzieci.doc.. Skierowanie do żywienia domowego dorośli.docSkierowanie do hospicjum (wer.. czasu pobytu, oraz system kolejek) DOKUMENTY DO POBRANIAczas pandemii spowodował, że Hospicjum św. Łazarza boryka się z problemami finansowymi.. Podczas przyjęcia opiekun prawny dziecka podpisuje oświadczenie, w którym wyraża zgodę na przebywanie dziecka pod opieką hospicjum domowego.. Oświadczenie dot.. Na podstawie takich skierowań również nie będzie możliwości przyjęcia do hospicjum domowego.. Oświadczenie, w którym chory lub (w przypadku niezdolności chorego do wyrażania swojej woli) opiekun prawny lub inna osoba sprawująca opiekę nad chorym wyraża zgodę na przebywanie pod opieką .skierowanie Hospicjum Domowe 2016 Author: BSokołowska Created Date: 2/15/2016 12:18:30 PM .Co ważne, na skierowaniu musi być umieszczone rozpoznanie choroby oraz odpowiadający jej kod ICD-10.. SKIEROWANIE DO HOSPICJUM STACJONARNEGOSKIEROWANIE DO SZPITALA telefon .. Do: szpitala, szpitala klinicznego, instytutu .. word) PDF Rozmiar: 412.1 KiB Ilość pobrań: 1251..

lub - skierowanie do zespołu hospicjum domowego.

85 663 37 34 Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 15.30 Rejestracji może dokonad pacjent lub jego rodzina w siedzibie Hospicjum Domowego pw. Proroka Eliasza w Michałowie, ul. nazwa ledüfki oddzia\ .. Pobierz .. Wzór skierowania do Hospicjum Perinatalnego (do wypełnienia - plik DOCX) By nieuleczalnie chory pacjent mógł zostać objęty opieką hospicjum domowego, musi mieć skierowanie do hospicjum, które może wystawić zarówno lekarz rodzinny, jak i specjalista - na przykład onkolog.. Wymagany komplet dokumentów: 1. skierowanie do hospicjum domowego ( na druku do poradni specjalistycznej), 2.skierowanie lekarskie zgodne z wymogami NFZ (patrz wzór); aktualna dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie na skierowaniu; kwalifikacja lekarza Ośrodka (UWAGA: w ramach NFZ obowiązuje ścisły limit max.. Według wytycznych Ministerstwa Zdrowia, na świadczenia w ramach opieki paliatywno-hospicyjnej mogą liczyć osoby dotknięte następującymi chorobami: choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności HIV (chodzi o AIDS), nowotwory,Rejestracja do Hospicjum Domowego odbywa się telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich.. W przypadku świadczeniobiorców starających się o udzielenie świadczeń w ramach tutejszej Poradni Medycyny Paliatywnej i tutejszego Hospicjum Domowego obowiązuje standardowe skierowanie do poradni specjalistycznej ( wzór skierowania do pobrania w zakładce "Dokumenty do pobrania" ).- skierowanie do hospicjum domowego..

Skierowanie do hospicjum stacjonarnego.doc.

ORZECZENIE LEKARSKIE dla pacjenta kierowanego do Hospicjum (wer.. stacjonarne - w hospicjum stacjonarnym lub na oddziale medycyny paliatywnej, domowe - w hospicjum domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18. roku życia, ambulatoryjne - w poradni medycyny paliatywnej;1) hospicjum domowe dla dzieci działa na obszarze o promieniu średnio do 100 km od miejsca określonego w punkcie 2.3. podpunkt 5) załącznika nr 3b do zarządzenia; 2) wizyta personelu hospicjum domowego odbywa się po uzgodnieniu z pacjentem lub rodziną w dniu zgłoszenia, lub w dniu następnym;Jednostka kierująca: pieczęć zakładu opieki zdrowotnej Data: .. Warszawskie Hospicjum dla DzieciWarunki przyjęcia do hospicjum domowego: skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty, udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego, rozpoznanie lekarskie terminalnej fazy choroby przez lekarza hospicjum, spotrzeby chorego, zgoda pacjenta lub jego rodziny wyrażona na piśmie.. Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych; pacjent otrzymuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.Niezbędne jest przedstawienie skierowania do Domowego Hospicjum dla Dzieci, a także dokumentacji medyczna z przebytego leczenia (do wglądu).. Rejestracja: poniedziałek - piątek, w godzinach 10:00-16:00 ul. Henryka Sienkiewicza 53 pokój 109, Białystok telefon: 85 654 57 75 3..

end faqJest to tzw. hospicjum domowe.

Nie możemy spotkać się z wszystkimi z Was, jak co roku, podczas naszych tradycyjnych kwest akcji Pola Nadziei, Kwesty Listopadowej, podczas koncertów i innych wydarzeń.Przez najbliższy czas wszystko będzie trudniejsze.Hospicjum domowe niesie bezpłatną pomoc w zaawansowanej chorobie nowotworowej chorym przebywającym w domu oraz ich rodzicom.. 3.Hospicjum domowe: skierowanie.. Osoba chora pozostaje pod opieką rodziny, gdzie często czuje się bardziej komfortowo niż w hospicjum stacjonarnym albo na oddziale w szpitalu.. Warunki przyjęcia do Hospicjum Domowego: skierowanie wypełnione przez lekarza rodzinnego, bądź specjalistę; ksero legitymacji ubezpieczeniowej; ksera ostatnich kart leczenia szpitalnego (dokumentacji medycznej pacjenta).Adres Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wielicka 267 30-663 KrakówOstateczną decyzję o objęciu pacjenta dorosłego lub dziecka opieką paliatywną i hospicyjną podejmuje lekarz hospicjum.. Jeżeli Państwa dziecko choruje na bardzo poważne, nie poddające się leczeniu, zagrażające zdrowiu i życiu schorzenie, prawdopodobnie istnieje możliwość skorzystania z pomocy Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska.. Zgoda chorego na leczenie (zał.nr 1 - wer.pdf)Pieczątka podmiotu kierującego REGON ………………………………………… dn. ……………………………….. 'ñäžWä Rozpoznanie .. PDF) PDF Rozmiar: 156.9 KiB Ilość pobrań: 1124.. Wymagany komplet dokumentów: 1. skierowanie do hospicjum domowego (na druku do poradni specjalistycznej) 2.Skierowanie na zabiegi fizjoterapii, także w warunkach domowych, należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty wystawienia, inaczej traci ono ważność.. DOMOWA OPIEKA HOSPICYJNA HOSPICJUM DOMOWE PW. PROROKA ELIASZA ul. Nasz Dom zapewnia podstawowy pakiet świadczeń:Telefon do koordynatora hospicjum domowego: 502 178 834 (czynny w godzinach pracy biura).. Wymagane dokumenty: skierowanie do hospicjum domowego lub stacjonarnego od .Stwierdzam, że wyżej wymieniona osoba wymaga/nie wymaga* skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego /zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego * ..Komentarze

Brak komentarzy.