Nowy druk deklaracji vat ue

Deklaracja VAT, plik JPK VAT a JPK V7M i JPK V7K.. Sprawdź, od kiedy należy stosować nowe druki, jaką wersję formularza wybrać i do kiedy można składać dokumenty na „starych" drukach.. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez .Rejestracja VAT UE jest obowiązkowa nie tylko dla czynnych podatników VAT.. Zasady się nie zmienią.Deklaracja VAT- 23 to informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowego środka transportu.. Dotychczas czynny podatnik VAT miał obowiązek wysyłki zaró…


Czytaj więcej

Wzór uchwały powołującej członka zarządu

Uchwała zarządu ROD w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem.śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.. Niezależnie do tego, iż mamy do czynienia z odwołanym już członkiem zarządu, wciaż na nim spoczywają obowiązki związane z jego byłą funkcją (art. 203 § 3 k.s.h.. W przypadku prokurentów natomiast co do zasady nie możemy skorzystać z przywileju naliczania stałych kosztów uzyskania przychodu.Powoływanie, odwoływanie oraz rezygnacja członków zarzą…


Czytaj więcej

Wzór pisma do funduszu gwarancyjnego

1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, który stanowi załącznik do rozporządzenia.Od ponad 20 lat pracodawcy opłacają za pracownika składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), a niewielu z nich wie, co to za fundusz i co tak właściwie gwarantuje pracownikom.Artykuł odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące korzystania z FGŚP.. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej".. Nad wszystkim .. wzó…


Czytaj więcej

Wzór zaproszenia na dzień mamy i taty

Dla maluchów to dużo znaczy, gdy mogą członkom rodziny lub koleżankom i kolegom wręczyć wydrukowane.Czują się wtedy wyróżnione i mają poczucie, że ich ważny dzień zostanie w odpowiedni sposób uhonorowany.ZAPROSZENIE NA DZIEŃ RODZINY!. Potrzebujesz zaproszeń urodzinowych na kinderbal przedszkolaka?. Trochę tego było dużo, bo dla każdego dziecka w ilości 46 sztuk.Dlatego musiały być względnie skromne, aby ta ilość nie przytłoczyła naszego zespołu.. Nawet jeśli planujecie kupić jakiś materialny pr…


Czytaj więcej

Wzór raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej spzoz

Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Kempny.. Raport ten jest przygotowywany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, od 2016 roku.Na podstawie otrzymanego opracowania podmiot tworzący zakład ocenia sytuację finansową SPZOZ.Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej SPZOZ w Mławie zawierający: analizę sytuacji ekonomiczno - finansowej za rok 2016, prognozę sytuacji ekonomiczno - finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o is…


Czytaj więcej

Przykładowe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Początkowo podkreślenia wymaga fakt, iż Kodeks Postępowania Karnego nie przewiduje żadnej szczególnej formy zawiadomienia.Poniżej przedstawiam do ewentualnego wykorzystania wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, który należy wypełnić i złożyć do organów ścigania (Policja; Prokuratura Rejonowa), właściwych ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta.Tu znajdziesz wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.. Tutaj znajdziesz przykładowy wzór pisemnego zawiadomienia o pope…


Czytaj więcej

Wzór protokół oględzin rzeczy wypełniony

W owym punkcie wzór protokołu wyróżnia opis licznika, a także wybraną strefę.. Wzór wykazu inwentarza.. Rodzaj środka ochrony przed dotykiem po średnim: 6.. Protokół to pisemne sprawozdanie z przebiegu rozmaitych posiedzeń: zebrania, rozprawy sądowej, a także dokument, który potwierdza wykonanie jakiejś czynności i opisuje jej przebieg, np. protokół obserwacji, protokół zdawczo-odbiorczy, itp.Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Orzeczników.. Szkoda powstała z przyczyn niezależnych od podatnika m…


Czytaj więcej

Wzór projektu uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Właściciele lokali podejmują uchwały w sytuacjach określonych w u.w.l., takich jak np.: zmiana ustalonego sposobu zarządu nieruchomością wspólną (art. 18 ust.. 1, winno być wytoczone przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia pisemnego powiadomienia WŁAŚCICIELA o treści uchwały.. Definicja zaliczki i zadatku.Zarząd dewelopera.. W jakim maksymalnie terminie - od momentu przyjęcia projektu uchwały - zarząd powinien zwołać zebranie wspólnoty?Ich uchwała może ustalić zwiększeni…


Czytaj więcej

Przykladowe pełnomocnictwo handlowe niedzielę

To bardzo ciekawe, miałem do czynienia z dziesiątkami sytuacji takich jak opisana - przy założeniu że podpis poświadczył tzw. public notary i zostało to poddane procedurze legalizacji (dawniej konsulat RP, teraz klauzula apostille).Lista rozwiązań dla określenia pełnomocnictwo handlowe z krzyżówkiPełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby (mocodawcy), na mocy którego inna osoba (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy.. Praca.. W naszym zbiorze skupimy się na …


Czytaj więcej

Wzór wniosku o kosiniakowe

Należy do niego dołączyć akt urodzenia dziecka oraz .Portal wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).. Jego druki znajdują się w każdym lokalnym punkcie realizującym świadczenia rodzinne (w urzędach gmin oraz ośrodkach pomocy społecznej), lecz co równie istotne, wzór wniosku można pobrać z oficjalnej strony .wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiŁku opiekuŃczego pdf 775 kb pobierz plik; zaŁĄcznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiŁku opiekuŃczego pdf 86 kb pobierz plik;…


Czytaj więcej