Formularz zgłoszenia roszczenia śmierć aviva

W przypadku .wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia ; kopia dokumentu wydanego przez lekarza albo organ rentowy we właściwy sposób stwierdzającego Niezdolność do pracy Ubezpieczonego oraz .. dane uposaŻonego, adres korespondencyjny.. DANE OSOBOWE UBEZPIECZONEGO Nazwisko: Imię/Imiona: PESEL: Adres zamieszkania: Miejscowość:Do wypłaty świadczenia upoważnia także śmierć małżonka, rodzica (w tym rodzica małżonka), osierocenie lub śmierć dziecka.. Dział Obsługi Świadczeń ul. Inflancka 4B, 00-189…


Czytaj więcej