Awans zawodowy nauczyciela stażysty 2020 wzory dokumentów

Wzór wniosku poniżej.. Według dotychczasowych przepisów będzie też prowadzone .Wiedza i Praktyka ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa Telefon: 22 518 29 29, Fax: 22 617 60 10 Email: [email protected]ślenie awans zawodowy nauczycieli funkcjonuje od 15 lat.. Do wniosku nauczyciel stażysta dołącza następujące dokumenty: - kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora,Awans zawodowy jest jednym z nieodzownych elementów pracy nauczyciela w re…


Czytaj więcej

Wzór wniosku awans zawodowy na nauczyciela mianowanego

Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel .W 2000 roku został wprowadzony awans zawodowy nauczyciela, który ściśle określony jest w Karcie Nauczyciela i rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. Dwukrotna zmiana przepisów w sprawie awansu zawodowego w ciągu jednego roku wzbudza wątpliwości - jaką dokumentację należy załączyć do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzamina…


Czytaj więcej