Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o dowód rejestracyjny

Karta pojazdu, jeżeli była wydana.. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli upłynął termin ważności badania technicznego.. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.. ; Dowód rejestracyjny pojazdu (w przypadku gdy został zniszczony w stopniu powodującym jego nieczytelność).. Upoważnienie.. Jeśli Twój wniosek o przerejestrowanie samochodu będzie kompletny, na miejscu w urzędzie powinieneś otrzymać tablice rejestracyjne, naklejkę kon…


Czytaj więcej